Leads er dyre!

Følg op på dine leads

Konkurrencebowlen er fyldt til randen – med visitkort fra gæster, der vil vinde en iPad. Men, vil de også købe dine produkter? Det melder visitkortene intet om…

Det er et faktum, at rigtig mange virksomheder ser et kæmpe potentiale i opfølgningen og dyrkelsen af de leads, de indsamler via deres face to face marketingaktiviteter. De gør en stor indsats for at skabe de optimale rammer på standen, og der indsamles leads i rå mængder.

200 er ofte mere værd end 2000…

Et andet faktum er, at ganske få virksomheder formår at følge op på alle de indsamlede leads. Og årsagerne er mange. Travlhed, når man kommer retur på kontoret efter messen, er en grund. En anden er, at hverken ansvaret eller procedurerne for opfølgningen er sat i system. Pludselig kan de 2000 leads, vi lige var så glade for, blive et mareridt for selv den bedste sælger! Tanken om, hvor lang tid det vil tage at følge op på dem alle, og hvad det reelt vil koste, er der ingen, der tør tænke til ende.

Men tænk nu, hvis vi formåede at kvalificere de leads, der blev indsamlet! Tænk nu, hvis vi kunne forvandle de 2000 visitkort i konkurrencebowlen til et kartotek af relevante og købsmodne leads. Og tænk nu, hvis vi måske endda kunne klare den første opfølgning, inden gæsten har forladt standen!

Det er fremtiden, mener vi. Der er ikke råd til det ressourceforbrug, det kræver at følge op på leads, der ikke er relevante. Visitkortene i konkurrencebowlen siger jo intet om gæsternes interesse for vores virksomhed eller produkter – så spar på krudtet!

Kvalificerede, digitale leads

Brug i stedet krudt på at kvalificere de indsamlede leads. Stil gæsterne nogle enkle spørgsmål og indsaml data digitalt i en app, i et Excelark eller lign. Det giver flere fordele:

  • I sparer oceaner af tid
  • I får masser af data til analyse og måling
  • Kunderne føler sig godt behandlet
  • Og opfølgningen kan klares med et “klik”

De kvalificerende spørgsmål er ikke svære. Det handler om at spørge til det, I normalt taler med jeres kunder om. Produktinteresse, købsintentioner, rolle i købsproces og permission til digital opfølgning er alle gode bud på kvalificerende spørgsmål.

Resultater i den bedste liga

Erfaringer viser, at konverteringsraterne ved denne tilgang til indsamling af leads skaber resultater i en helt anden liga. Ofte kan det være svært for virksomheden at forstå og acceptere, at 200 er bedre end 2000. Derfor er det relevant at konvertere antallet af indsamlede leads til omsætning og ROI og dermed synliggøre resultatet af leadprocessen.

Og er det samtidig muligt at anskueliggøre, hvor dyrt det er for virksomheden at følge op på ukvalificerede leads, bliver det helt tydeligt for de fleste, hvorfor 200 er bedre end 2000!

Få trænet dit standpersonale og få mere succes med messen.

Kontakt Jakob Dyrbye på jd@faustdyrbye.dk eller +45 31 68 24 24 og hør, hvordan han specifikt kan hjælpe jer.

Vil du vide mere?

Wannabe Rummand

kontakt-faust-dyrbye-jakob-dyrbye

Jakob Dyrbye